close
loading

  

SZUKAJ NAS W SIECI

 

Polityka prywatności serwisu Talisman.pl

 
Obowiązuje od dnia 24 maja 2018

 

Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że w Serwisie, którego właścicielem jest Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz., zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

 

Definicje

 
Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz z siedzibą w Wielanowo 2, 78-452 Krosino wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 673 152 16 79, REGON: 331058300 dalej zwanym  ADMINISTRATOREM DANYCH
 

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 
1. Korzystanie z Serwisu Talisman.pl
Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik, Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych.
 
Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
- analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość Serwisu i dostosowywać łatwość jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
- wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
- marketingowych Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz o ofertach koncertowych,
 
2. Formularze kontaktowe
Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi ;
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.
 
B. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE
Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu (linki widoczne w serwisie), w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz polegający na promowaniu własnej marki.

 

C. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz oraz organów administracji państwowej.
1. Dostawcy usług dla Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz
W związku z realizacją Umowy Usługi Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za realizację zamówienia począwszy od spedytora wysyłek i biuro rachunkowe takim jak:
- operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej - poczta w Krosinie)
- podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych (serwer i baza danych na Home.pl SA Szczecin w tym przypadku niejawnie)
- dostawca świadczący usługę obsługi rachunkowej dla Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz, to Biuro Rachunkowe K. Kuciapska ze Szczecinka

 

Nie ujawniamy żadnych danych osobowych innym podmiotom lub osobom nie związanych z realizacją zamówień i usług. Wszystkie kontakty adresowe i teleadresowe są zamieszczane na dokumentach sprzedaży (faktura VAT), które sporządza właściciel firmy Krzysztof Tomaszewicz. Kopie elektroniczne danych są zachowane wyłącznie w komputerze firmowym w programach obsługi (dokumentów sprzedaży i Outlook) niezbędne dla kontroli skarbowych. 
 
2. Organy administracji państwowej
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

E. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 
1. Przysługują Ci następujące prawa:
- dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, (w przypadku jakbyśmy prowadzili kolejny sklep online)
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
W przypadku danych, które podałeś dobrowolnie, możesz je w każdej chwili usunąć, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres talisx@wp.pl
 
2. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

F. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś w formularzu kontaktowym. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług , jak i w celach marketingowych. Dodatkowo będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

 

G. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszeiwcz.
 
Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe, gdyż również muszą dostosować się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

H. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz z siedzibą w Wielanowo 2, 78-452 Krosino wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 673 152 16 79, REGON: 331058300
Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: talisx@wp.pl

 

I. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.

 

J. PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.
 
Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).
 
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza wideo) na czas trwania sesji;
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.
 
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
- blokowania lub usuwania cookies.
Gdzie szukać pomocy?
 
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Opera
- inna przeglądarka, której używasz
 
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

Informacje dodatkowe dla Ciebie

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu swojej przeglądarki internetowej.
 

Drobne, dobre rady!

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że: gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisu Skuteryquady.pl, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć; dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i technicznie Talisman ZPHU Krzysztof Tomaszewicz (nie zaglądamy w bazę danych, tylko na wyłączne życzenie użytkownika).
Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim; zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instutucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 Jeśli wszystko akceptujesz kliknij "Rozumiem" [ZAMKNIJ] - na stronie głównej!